กิจกรรมปี 2560

วันที่21กรกฎาคม2560
ยังคงเดินทางเช่นเคย ทำบุญตอนช้าที่วัดขันติธรรมวโร อ. บ้านแพง จ. นครพนม
…อ่านต่อ...

16 กรกฏาคม 2560
คุณสุภัตรา ยิ่งเจริญ เลขานุการมูลนิธิฯ เข้าพื้นที่เกิดเหตุการขุดทรายในพื้นที่เพื่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เพื่อตรวจสอบพื้นที่จริง
….อ่านต่อ...

17 กรกฏาคม 2560
ร่วมกับชาวบ้านสมพร ต.โพกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ และชาวบ้านหมู่บ้านค้างเคียง ในความดูแลของมูลนิธิฯได้ทำนาตามฤดูกาล ..อ่านต่อ..

วันที่19 กรกฎาคม 2560
ได้เดินทางไปเยี่ยมพี่น้องชาวมุกดาหารซึ่งเป็นเขตรอยต่อกับจังหวัดยโยสร ชาวบ้านได้ร้องเรียนเข้ามาในเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้พะยูงในเขตพื้นที่
…อ่านต่อ...

 1 กุมภาพันธ์ 2560
ยื่นหนังสือร้องเรียนถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม

เวลาประมาณ 11.50 น. คุณดุลทัศน์ ยิ่งเจริญ รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณสุภัตรา เปรยเกิด ( ยิ่งเจริญ )
…อ่านต่อ…

14 กุมภาพันธ์ 2560
เข้ากราบถวายมุทิตาจิต แด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20

 เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. คุณดุลทัศน์ ยิ่งเจริญ รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณสุภัตรา ยิ่งเจริญ เลขานุการมูลนิธิฯ ได้เดินทางมายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 
…อ่านต่อ..

Duron Harmon Authentic Jersey Brandon Sutter Jersey