กิจกรรมรวม

๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้ากราบอวยพร รดน้ำเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒ พลเอกหญิง ดร.ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ (อดีตราชองครักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙)ประธานมูลนิธิรักษ์ป่า พะยูงไทย พยุงธรรม เพื่อแผ่นดิน และเปิดการประชุมสามัญประจำปีของมูลนิธิฯ ณ วังสวนจิตรดา

วันที่ ๑๔-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒  พลเอกหญิง ดร.ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ (อดีตราชองครักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙)ประธานมูลนิธิรักษ์ป่า พะยูงไทย พยุงธรรม เพื่อแผ่นดิน มอบหมายให้รองประธาน-เลขาธิการและคณะกรรมการมูลนิธิฯ อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเป็นประธานพิธีในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูภาวนาประยุต(ทองสุข สุปญโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพมงคล บ้านตะโนน ตำบลแจนแวน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

 ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คุณสุภัตรา ยิ่งเจริญ เลขาธิการ มูลนิธิรักษ์ป่าพะยุงไทยฯ นำ 6 ผู้เสียหาย แจ้งจับ “อาจารย์ชา” ฐานฉ้อโกง เนื่องเกรงกลัวต่ออิทธิพลมีการแอบอ้างข้าราชการระดับสูงมีส่วนเกี่ยวข้องและพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าต้นน้ำแต่ สามารถนำออกมาขายได้  อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

Duron Harmon Authentic Jersey Brandon Sutter Jersey