สารจาก เลขาฯมูลนิธิฯ

ดิฉัน สุภัตรา  ยิ่งเจริญ  ตำแหน่งเลขาของ ท่านผู้หญิง อภิรดี  ยิ่งเจริญ  และอีกตำแหน่งคือลูกสะใภ้ คุณแม่มีตำแหน่งเป็นราชองครักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คุณแม่ถวายงานแด่พระองค์ท่านเป็นระยะเวลายาวนานมาก จนขณะนี้คุณแม่ อายุ ๘๘ ปี  คุณแม่เป็นคนที่กระฉับกระเฉงแต่ตอนนี้ท่านบ่นว่า สังขารทำให้ทำงานได้ไม่เต็มที่แต่ยังอยากทำงานช่วยแผ่นดิน ช่วยพระองค์ท่านอีกทางหนึ่งถ้าทำได้ เผอิญมีจดหมายจากชาวบ้านร้องเรียนในเรื่องการตัดไม้ทำลายป่า, เรื่องของไม้พะยูง, พระถูกรังแก, ชาวบ้านไม่มีที่ทำกิน โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ปกครองเข้ามาเกี่ยวข้องในจังหวัดบึงกาฬ  คุณแม่ให้ดิฉันและสามีลงมาสำรวจข้อเท็จจริง  ดิฉันและสามีจึงมาที่จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งขณะนั้นขึ้นตรงกับจังหวัดหนองคาย ความรู้สึกครั้งแรกจังหวัดบึงกาฬไกลมากขับรถประมาณ ๑๑ – ๑๒ ชั่วโมง อยู่ไกลปืนเที่ยง เรา ๒ คน เข้ามาในพื้นที่ที่ถูกร้องเรียน เราได้เห็นกับตาว่าป่าถูกทำลาย มีต้นยางพาราปลูกเต็มไปหมดจนขึ้นไปถึงภูเขา พระถูกทำร้ายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐจริง และก็เจอตอไม้พะยูงที่ถูกตัดเต็มไปหมด นอกจากนี้ยังมีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงกลับมาเรียนให้คุณแม่ทราบทั้งหมด และเราได้ปรึกษากัน ดิฉันเรียนคุณแม่ว่า คุณแม่เคยปรารภกับลูกๆว่า คุณแม่อยากช่วยงานแผ่นดิน อยากช่วยพระองค์ท่านอีกทางหนึ่ง ตอนนี้เรามีโอกาสแล้ว คุณแม่อยากทำไหม? คุณแม่ยังมีโอกาสในฐานะเป็นข้าในพระองค์  มาช่วยพระองค์ท่านกันดีกว่า มาปิดทองหลังพระ พระองค์ท่านเคยมีพระราชดำรัส เกี่ยวกับความสำเร็จของผืนป่าในประเทศไทย ปัจจุบันถูกทำลายเป็นจำนวนมาก และในเรื่องของไม้พะยูง สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ ให้รักษาไม้พะยูงให้ลูกหลานได้ดูและยังเป็นไม้ที่ถือเป็นของสูง ที่ใช้ได้กับวัดวาอาราม และการสร้างพระราชวัง และเครื่องใช้ของพระมหากษัตริย์ จากพระราชดำรัสและพระราชเสาวนีย์ของทั้ง ๒ พระองค์
          ดิฉันถามคุณแม่ว่าอยากช่วยพระองค์ท่านไหม?
         คุณแม่พูดว่า “แม่แก่แล้วจะช่วยอะไรได้”
        ซึ่งขณะนั้นมีน้ำท่วมที่โคราชด้วยไม่เคยท่วมมาก่อน
        ดิฉันจึงบอกว่า เรามาทำเรื่องป่าไม้กัน โดยเราจะทำโครงการในภาคส่วนเอกชน โดยตำแหน่งและโดยตัวคุณแม่ยังเป็นผู้ที่ทุกคนให้ความเคารพและนับถืออยู่
        คุณแม่รีบบอกเราว่า เราจะต้องทำงานแบบตัวเล็กๆ ไม่ใช้อำนาจบาตรใหญ่
        ดิฉันรับนโยบายนี้โดยทันที เราจึงเริ่มทำโครงการ เมื่อตอนเริ่มแรกคุณแม่ถามว่า “ใครจะเป็นคนดำเนินโครงการนี้” ดิฉันบอกว่าลูกนี่แหละจะทำ สามีต้องทำงานประจำ ลงพื้นที่ไม่ได้บ่อย แต่สามีรู้จักคนเยอะ
         คุณแม่ถามว่าเราเป็นผู้หญิงจะทำได้หรือ? ดิฉันบอกว่า “ได้ค่ะ”

นี่จึงเป็นที่มาของโครงการ เมื่อเริ่มแรก หลังจากนั้นดิฉันจึงได้ทำงานและได้ติดต่อมายังอธิบดีกรมป่าไม้ คือ คุณสุวิทย์  รัตนมณี  โครงการนี้จึงทำงานร่วมกันระหว่างกรมป่าไม้และภาคส่วนเอกชน โดยประการแรก เราเริ่มหาพื้นที่ป่าสงวนที่ถูกบุกรุกและมีปัญหากับผู้มีอิทธิพลที่บุกรุกป่าสงวน และลักลอบตัดไม้พะยูงขาย และจับสัตว์ป่า เช่น ตัวนิ่ม บ่าง ชะนี และตัดงาช้างขาย  ทางกรมป่าไม้ติดต่อไปยังกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดยผ่าน พลตรีธวัช  สุขปลั่ง  ซึ่งเป็นผบ.พลกองกำลังฯ ในขณะนั้น ได้ให้การสนับสนุนโดยทางกรมป่าไม้ทำจดหมาย และท่านผู้หญิงได้ส่งจดหมายสำทับอีกฉบับหนึ่งเพื่อให้ร่วมช่วยกันในการดำเนินงานครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือแผ่นดินและพระองค์ท่านในฐานะเป็นทหารของพระเจ้าอยู่หัวฯ และเจ้าพนักงานผู้ช่วยป่าไม้  ทางสามีก็ติดต่อไปยัง รองแม่ทัพภาคที่ ๒  อีกทางหนึ่ง  ขณะนั้นแม่ทัพภาคที่ ๒  คือ  พลโท ธวัชชัย  สมุทรสาคร ดิฉันได้ให้คุณแม่ทำหนังสือขอบคุณในความร่วมมือ  หลังจากการดำเนินงานอยู่ในช่วงกลางของการทำงานที่จะต้องทำต่อเนื่อง ดิฉันได้เริ่มทำมวลชน ดิฉันเริ่มเข้าถึงชาวบ้านที่เดือดร้อน ทำให้เราเริ่มมีแนวความคิด ในการที่ตั้งชื่อโครงการว่า “โครงการรักษ์ป่า พะยูงไทย พยุงธรรม เพื่อแผ่นดิน ถวายแด่พ่อหลวง” คำนิยามของโครงการักษ์ป่า หมายถึง การปลูกจิตสำนึกให้คนรักป่า ช่วยกันเพิ่มป่าและรักหวงแหนป่าไม้ไว้ พะยูงไทยคุณแม่บอกว่าเป็นไม้พะยูงเป็นไม้ชั้นสูง ความหมายก็ดีอย่างนั้นเอาไม้พะยูงเป็นตัวค้ำยันคนไทยทั้งแผ่นดิน และจะต้องเก็บรักษาไว้ค้ำคนไทยทั้งชาติ ส่วนพยุงธรรม มีทั้ง ธรรมะเป็นหลักยึดให้อยู่ในคุณงามความดี และมีทั้งธรรมชาติ หมายถึงเรามีทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะรักษาสมดุลให้อุดมสมบูรณ์แก่ประเทศไทย ธรรมตัวสุดท้าย หมายถึง ธรรมาภิบาล ประชาชนต้องอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของเรา คนไทยจะต้องมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่น นี่คือที่มาของโครงการ แต่ก็เกิดปัญหาขึ้นกับโครงการฯ ของเราตลอดมาว่าเราแอบอ้างโครงการของพระองค์ท่าน ซึ่งเราไม่เคยแอบอ้างเราจะใช้ชื่อโครงการว่าเป็นภาคส่วนเอกชนดำเนินโครงการโดยท่านผู้หญิง อภิรดี  ยิ่งเจริญ  แต่มีผู้มีอิทธิพลและผู้เสียผลประโยชน์ ผู้กระทำผิดกฎหมาย  พยายามบีบโครงการฯของเราออกจากพื้นที่
ถ้าอยากจะทราบเรื่องราวของดิฉันต่อไป เรื่องราวของดิฉันเป็นยิ่งว่านิยายมีอุปสรรคและปัญหามากมายกับผู้เสียผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทหาร แต่ท่านทราบไหมว่าพวกเรามาทำความดีและทำงานแบบตัวเล็กๆ ไม่เคยใช้อำนาจกับใคร ใช้แต่ความซื่อสัตย์สุจริตและความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ทำให้ดิฉันเชื่อมั่นในความดีแม้ว่าจะถูกรังแก แม้จะถูกทำร้ายเสียเสียหายหาย จนอยากจะท้อทำให้เสียกำลังใจ อยากหันหลังกลับ แต่ด้วยการช่วยเหลือของพระ ชาวบ้าน ที่มีความเชื่อมั่นในความดี ทำให้ดิฉันต้องอยู่สู้ต่อไปเพื่อให้รู้ว่าความดีมีจริง ขณะนี้ดิฉันมีเพื่อนทั้ง ชาวบ้าน หมอ ทหารที่เคยร่วมงานกัน (ที่ขณะนี้ต้องอยู่อย่างอยากลำบาก) และคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ สามเณรและกัลยาณมิตร และแม้แต่คริสตจักร เข้ามาร่วมใจเป็นหนึ่ง รักในแผ่นดิน ภูมิใจที่อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เราจะจัดกิจกรรม “ร่วมใจเป็นหนึ่ง ถวายของขวัญแด่พ่อหลวง” ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ. โรงพยาบาลศิริราช ช่วยกรุณาส่งเรื่องราวของดิฉันต่อๆ กันไปให้ทุกๆ คนได้รับทราบ                                                                                     

                                                                                                                          สุภัตรา  ยิ่งเจริญ
                                                                                                     รักแผ่นดินและในหลวงยิ่งชีวิต

Duron Harmon Authentic Jersey Brandon Sutter Jersey