1 กุมภาพันธ์ 2560

ยื่นหนังสือร้องเรียนถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ 11.50 น. คุณดุลทัศน์ ยิ่งเจริญ รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณสุภัตรา เปรยเกิด ( ยิ่งเจริญ )
 เลขานุการมูลนิธิฯ ได้เดินทางมายังกระทรวงยุติธรรม เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ให้ดำเนินการตรวจสอบตามรายละเอียดการร้องเรียนที่ได้แจ้งไว้

Duron Harmon Authentic Jersey Brandon Sutter Jersey