1 ธันวาคม 2556

๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
     พลเอกหญิง ดร. ท่านผู้หญิง อภิรดี  ยิ่งเจริญ (ราชองครักษ์พิเศษและประธาน “โครงการรักษ์ป่า พะยูงไทย พยุงธรรม เพื่อแผ่นดินถวายแด่พ่อหลวง”) ร่วมกับมูลนิธิร้อยใจไทย จัดกิจกรรมเนื่องวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยใช้กิจกรรมชื่อ “รวมสายโลหิต รู้รักสามัคคี และหน้าที่เพื่อแผ่นดิน” ในฐานะที่โครงการได้ดำเนินงานภาคส่วนเอกชนร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่ภาคอีสานตอนบนและตอนล่างโดยเฉพาะเขตจังหวัดชายแดนริมน้ำโขง
            ในการนี้มีหน่วยงานดังต่อไปนี้ เข้าร่วมสนับสนุนโดย
            ๑. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
            ๒. โครงการสรรเสริญพระบารมี ๑๐๐ ปี ร่วมใจไทย
            ๓. โครงการต้นไม้ในดวงใจและกลุ่มบิ๊กไบท์/กลุ่มดารา นักแสดงภาพยนตร์ไทย
            ๔. สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
            ๕. เครือข่ายเยาวชนรักดี (องค์กรสาธารณะประโยชน์)
            ๖. ภาคีเครือข่ายเยาวชนและผู้ทำงานด้านเยาวชนทั่วประเทศและประชาชนทั่วไป พร้อมใจกันจัดกิจกรรม ร่วมร้อยดวงใจคนไทยทั้งชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนไทยทุกคนรู้รักสามัคคีและหน้าที่ เพื่อเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมูลนิธิร่วมร้อยใจไทยจะเผยแพร่ให้กับสถาบันการศึกษา องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ประชาชนทั่วไป
            ทั้งนี้ทางโครงการ “รักษ์ป่า พะยูงไทย พยุงธรรม เพื่อแผ่นดินถวายแด่พ่อหลวง” ได้จัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ที่ตั้งโครงการฯ บ้านสมพร ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ  มีกิจกรรมประกอบด้วย
                        ๘.๑ การนำต้นไม้พระราชทาน จากพระราชวังไกลกังวนมายังที่ตั้งโครงการ ร่วมกันกับสภาเด็กและเยาวชนและมูลนิธิร่วมร้อยดวงใจ
                        ๘.๒ นำกล้าไม้พระราชทานส่วนหนึ่งไปปลูก ณ วัดถ้ำคิ้ว(นาเรียง) จ.นครพนมร่วมกันกับมูลนิธิร่วมร้อยดวงใจ, สภาเด็กและเยาวชน และประชาชน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลูกต้นกล้าไม้พะยูงพระราชทาน จำนวน ๑๐ ต้น เพื่อเป็นสิริมงคล
                        ๘.๓ นำประชาชนและโรงเรียนใน จ.บึงกาฬ ลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
                        ๘.๔ ตรวจสุขภาพฟรีกับโรงพยาบาล อำเภอบ้านแพง และแจกยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่มและของเล่น ให้แก่เด็กและผู้ใหญ่ที่เข้ามาร่วมงาน รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคอาหารกว่า ๑๐๐ ร้านค้า
                        ๘.๕ ประธานเด็กและเยาวชนจาก ๗๗ จังหวัด เข้ารับพระราชทานกล้าไม้กลับภูมิลำเนา
                        ๘.๖ ประธานในพิธี ข้าราชการ ประชาชนและเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิร่วมร้อยใจไทย ดารา/นักแสดง และตัวแทนเยาวชนจาก ๗๗ จังหวัด มีทั้งพระสงฆ์กว่า ๙๐๐ รูป และคริสตจักร ร่วมจุดเทียนถวายพระพร ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา 
            สรุปงานในวันนั้นมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๓,๐๐๐ กว่าคน

*หมายเหตุ
            ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานราชการจากหลายๆที่ไม่ได้เข้ามาร่วมงานตามที่ได้รับจดหมายเชิญเป็นที่น่าสงสัยว่าไม่มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ

Duron Harmon Authentic Jersey Brandon Sutter Jersey