16 กรกฏาคม 2560

16 กรกฏาคม 2560

พลเอกหญิง ดร. ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ ราชองครักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินฯ ประธานมูลนิธิรักษ์ป่า พะยุงไทย พยุงธรรม เพื่อแผ่นดิน ได้มอบหมายให้คุณสุภัตรา ยิ่งเจริญ เลขานุการมูลนิธิฯ เข้าพื้นที่เกิดเหตุการขุดทรายในพื้นที่เพื่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เพื่อตรวจสอบพื้นที่จริงหลังจากรับทราบข้อมูลปัญหามาเป็นระยะ เพื่อนำเรียนต่อไป

Duron Harmon Authentic Jersey Brandon Sutter Jersey