17 กรกฏาคม 2560

17 กรกฏาคม 2560
ร่วมกับชาวบ้านสมพร ต.โพกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ และชาวบ้านหมู่บ้านค้างเคียง ในความดูแลของมูลนิธิฯได้ทำนาตามฤดูกาลซึ่งจัดทำกันแบบบ้านพี่เมืองน้อง มีการลงแขกทำนากันทุกปีและปีนี้ก็เช่นกัน ทุกคนที่มาร่วมกันดำนาในวันนั้นต่างมีความสุข ถึงแม้ฟ้าฝนจะไม่เป็นใจ ฝนตกตลอดทั้งวันแต่ทุกคนก็ยังช่วยกัน พอถึงฤดูเกี่ยวข้าวชาวบ้านก็เข้ามาช่วยกันลงนา ทานข้าวเที่ยงร่วมกัน บรรยากาศอบอุ่นท่ามกลางสายฝนค่ะ

Duron Harmon Authentic Jersey Brandon Sutter Jersey