หน้าหลัก

พลเอกหญิง ดร.ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ ราชองครักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (อดีตราชองครักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙)

ประธานมูลนิธิรักษ์ป่า พะยูงไทย พยุงธรรม เพื่อแผ่นดิน

ประวัติส่วนตัว

จิตอาสาร่วมโครงการปลูกป่า ๔ ภาค ครั้งที่ ๒ ณ เขาแม่นางเวียน ต.ป่าพุทธา อ.ขาณุวรลักษณ์ จ.กำแพงเพชร วันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๒