พลเอกหญิง ดร.ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ ราชองครักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (อดีตราชองครักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙)

ประธานมูลนิธิรักษ์ป่า พะยูงไทย พยุงธรรม เพื่อแผ่นดิน

ประวัติส่วนตัว

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พลเอกหญิง ดร. ท่านผู้หญิง อภิรดี ยิ่งเจริญ สมุหราชองครักษ์พิเศษ ในรัชกาลที่ 9 พระอภิบาลในรัชกาลที่ 10 (ม.ว.ม.,ป.ช.,ท.จ.ว.,ภ.ป.ร.๒,ว.ป.ร.๒)ประธานมูลนิธิรักษ์ป่าพยุงไทยพยุงธรรม เพื่อแผ่นดิน อายุ ๙๔ ปี
ณ ศาลา ๑๐๐ ปี ปิยมหาราชนุสรณ์วัดเบญจมราชบพิธ กรุงเทพฯ

จิตอาสาร่วมโครงการปลูกป่า ๔ ภาค ครั้งที่ ๒ ณ เขาแม่นางเวียน ต.ป่าพุทธา อ.ขาณุวรลักษณ์ จ.กำแพงเพชร วันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๒