ความเป็นมา

ในรอบหลายปีที่ผ่านๆ มาเกิดวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ในหลายจังหวัดของประเทศไทย รวมทั้งเกิดไฟป่า แผ่นดินทรุดพังทลาย ทั้งพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบน ภาคอีสาตอนล่าง ที่เป็นแนวป่าเขียวชอุ่มถูกทำลายจากน้ำมือของมนุษย์ ปัญหาที่เกิดจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติก็เกิดการเปลี่ยนแปลง สัตว์ป่าก็ถูกทำร้ายถูกฆ่า เพื่อขายเป็นอาหารเปิบพิสดาร  แม้แต่ภูมิอากาศก็ยังเกิดการเปลี่ยนแปลง บางครั้งฝนก็ตกหนักมากจนเกิดอุทกภัย บางครั้งก็แล้งเกิดวิกฤตภัยแล้ง บางครั้งก็เกิดภัยหนาว ซึ่งปัญหาใหญ่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า ป่าไม้ถูกทำลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศ ทำให้ทุกคนต้องหันกลับมาสนใจในเรื่องของป่าไม้

            ดังนั้น ท่านผู้หญิง อภิรดี  ยิ่งเจริญ  และครอบครัว ได้คำนึงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่ง ที่อยากจะช่วยแผ่นดินเท่าที่สามารถทำได้ไม่มากก็น้อย จึงจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นชื่อว่า “โครงการรักษ์ป่า พะยูงไทย พยุงธรรม เพื่อแผ่นดินถวายแด่พ่อหลวง” และกำหนดให้จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดนำร่องที่จะริเริ่มโครงการฯ